Yo’nalishlar

Соғлиқни сақлаш тармоғи бўйича йўналишлар таркибига киритилган фанлар рўйхати:

  1. 5510100-Даволаш иши (Хирургик фанлар йўналиши) хирургия, травматология ва нейрохирургия, акушерлик ва гинекология, онкология, урология, анестезиология ва реанимация, оториноларингология, кўз касалликлари фанлари
  1. 5510100-Даволаш иши (Терапия фанлари йўналиши) терапия, клиник фармакология, асаб касалликлари, сил касалликлари, тери таносил касалликлари, юқумли касалликлар, халқ табобати, физиотерапия ва реабилитология, нур ташхиси ва нур терапияси, психиатрия, аллергология, эндокринология фанлари
  1. 5510100-Даволаш иши (Тиббий – биологик фанлари йўналиши) патологик анатомия, нормал физиология, суд тиббиёти, биоорганик ва биологик кимё, биофизика ва информатика, патофизиология, одам анатомияси ва ОЖТА, фармакология, гистология, биология ва тиббиёт генетикаси
  1. 5510200-Педиатрия иши: педиатрия, болалар хирургияси, болалар касалликлари пропедевтикаси, неонатология
  1. 5510300-Тиббий – профилактика иши: микробиология, жамоат саломатлиги ва соғлиқни сақлашни ташкил қилиш, эпидемиология ва гигиена
  1. 5510400-Стоматология: хирургик стоматология, терапевтик стоматология, ортопедик стоматология, болалар стоматологияси
  1. 5510500-Фармация
  1. 5510700-Олий ҳамширалик иши
  1. 5510800-Ҳарбий тиббиёт

 

Дарс берадиган профессор – ўқитувчилар рўйхати

Дарс берадиган модул номи Ф.И.Ш. Лавозими
1.1 Ўзбекистон Республикаси Президентининг асарларида жамият ривожи ва таълим–тарбия     масалалари Норқулов Дусмурот Тошпулатович т.ф.д.,профессор
1.2 Таълим-тарбия жараёнларини ташкил этишнинг қонунчилик нормалари Ниязова Нилуфар Шамуратовна и.ф.н.катта ўқитувчи
2.1 Инновацион   таълим технологиялари ва педагогик компетентлик Атбасарова Барно Абдумажитовна катта ўқитувчи
2.2 Илғор хорижий тажрибалар

 

Садиков Расул Рустамович

Храмова Наталья Владимировна

 

 

Тулабаев Азам Қурбонович

т.ф.н.,доцент

 

катта ўқитувчи

 

 

 

катта ўқитувчи

3.1 Электрон педагогика  ва педагогнинг шахсий, касбий ахборот майдонини лойиҳалаш
3.2 Тиббиётда ахборот технологияларини қўллаш Базарбаев Мурод Ирсалиевич т.ф.н.,доцент
4.1 Амалий хорижий тилни ўрганишнинг интенсив усуллари

 

Хазратова Гулчехра Шариповна

Тошходжаева Патима Бакиевна

катта ўқитувчи

 

катта ўқитувчи

5.1 Олий таълим жараёнини бошқаришда тизимли таҳлил ва қарорлар қабул қилиш технологиялари
Мирсаидов Эргаш Мирджалилович и.ф.н. катта ўқитувчи
5.2  Далилларга асосланган тиббиётнинг қўлланилиши Маматқулов Бахромжон Маматкулович т.ф.д.,профессор
 Махсус фанлар
6.1 Даволаш иши (Хирургия йўналиши) Охунов Алишер Орипович т.ф.д.,профессор
6.2 Даволаш иши (Хирургия йўналиши) Садиков Рустам Абрарович т.ф.д.,профессор
6.3 Даволаш иши (Хирургия йўналиши) Шайхова Холида Эркиновна т.ф.д.,профессор
6.1,6.2 Даволаш иши (Терапия йўналиши) Агзамова Гулнора Суннатовна т.ф.н., доцент
6.3 Даволаш иши (Терапия йўналиши) Умарова Замира Фахриевна т.ф.н., доцент
6.1,6.2 Педиатрия иши Исканова Гулшан Холдаровна т.ф.н., доцент
6.3 Педиатрия иши Қурбанова Дилбар Рахимовна т.ф.н., доцент
6.1 Даволаш иши

(Тиббий биология йўналиши)

Турғунов Хасан Зияевич профессор
6.2 Даволаш иши

(Тиббий биология йўналиши)

Сагатов Тўлаган Агзамович профессор
6.3 Даволаш иши

(Тиббий биология йўналиши)

Саидалихўжаева Озода Замановна т.ф.д., доцент
6.1,6.2,6.3 Тиббий профилактика Матназарова Гулбаҳор Султановна

Саломова Феруза Ибодуллаевна

профессор

 

профессор

6.1,6.2,6.3 Стоматология иши Сафаров Мурот Тошпулатович т.ф.н., доцент
6.1,6.2,6.3 Саноат фармацияси, фармация Абдуллабекова Вилоятхон Нуруллабековна т.ф.д.,профессор
        23 Олий ҳамширалик иши Разикова Илмира Сагдуллаевна т.ф.д.,профессор
24 Ҳарбий тиббиёт  Рахимов Абдураим Фазилович катта ўқитувчи

 

 

 

 

 

 

 

Translate: English, Russian